Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Kalendarz szkoleń

No man – no machine can correct or create vitality, power, or health for you; everything comes from within, you have to unfold it.

— Joseph Pilates